Co warto zobaczyć w Małopolsce? 

Przy okazji wspaniałego siatkarskiego święta jakim jest Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie warto pozwiedzać Małopolskę. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

 

Małopolska to historyczna kraina położona na Wyżynie Małopolskiej i częściowo w Karpatach Zachodnich, na terenach pięknie ukształtowanych i urozmaiconych, bogatych w tradycje i zwyczaje, obfitujących w unikatowe zabytki i liczne osobliwości przyrody.

Małopolska jest bardzo zróżnicowana krajobrazowo. Najniżej położone miejsce (Wisła koło Słupca) znajduje się na wysokości 158 m n.p.m., najwyższy punkt ma 2499 metrów – to oczywiście Rysy, będące jednocześnie najwyższym polskim szczytem. Na południu piętrzą się łańcuchy gór: Tatr – jedynych polskich gór typu alpejskiego, Beskidów – łagodnego pasma gór fliszowych z pięknymi lasami, polami i utworzonymi w dolinach zalewami. Zupełnie inny charakter mają wapienne Pieniny, a pieniński przełom Dunajca stanowi pomnik przyrody o światowym znaczeniu. Z zachodu na wschód obszar województwa przecina dolina największej polskiej rzeki – Wisły, będąca naturalną granicą między górami a niziną. Już za linią Wisły ciągnie się jurajska Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Jej atrakcją są wapienne ostańce, wąwozy i jaskinie. Do najbardziej znanych należy słynna Maczuga Herkulesa – wapienny ostaniec w Pieskowej Skale i Dolina Prądnika koło Ojcowa. Na wyżynie tej znajduje się też jedyna w Europie, Pustynia Błędowska.

Małopolska jak mało który region w Polsce może pochwalić się dużym bogactwem przyrodniczym. Niezwykle urozmaicone warunki naturalne Małopolski i nieskażone środowisko naturalne zdecydowanej większości Regionu, powodują, że tutejsze bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego nie ma sobie równych w całej Polsce. To właśnie tutaj występuje niezwykłe bogactwo roślin, płaty kosodrzewiny, alpejskie hale i morze lasów, a także żyją rzadkie zwierzęta – niedźwiedzie, kozice i świstaki.

Co ważne, aż 53% powierzchni województwa objęte jest ochroną przyrodniczą. Wszystkie cuda natury naszego Regionu chronione są w: 6 parkach narodowych, 11 parkach krajobrazowych, 10 obszarach chronionego krajobrazu, 83 rezerwatach przyrody. Można tu także znaleźć ponad 2200 pomników przyrody.

Parki Narodowe:

 • Babiogórski Park Narodowy
 • Gorczański Park Narodowy
 • Magurski Park Narodowy
 • Ojcowski Park Narodowy
 • Pieniński Park Narodowy
 • Tatrzański Park Narodowy

Parki Krajobrazowe:

 • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy
 • Tenczyński Park Krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie
 • Dłubniański Park Krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd
 • Rudniański Park Krajobrazowy
 • Popradzki Park Krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Beskidu Małego
 • Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy
 • Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Pasma Brzanki

  Małopolska zajmuje I miejsce w Polsce pod względem liczby obieków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

  Kilkanaście wspaniałych małopolskich obiektów zalicza się do zabytków o unikatowych wartościach kulturowych i przyrodniczych. Są to:

  1. Stare Miasto w Krakowie
  2. Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni
  3. Zamek Żupny w Wieliczce
  4. zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII w. w Kalwarii Zebrzydowskiej
  5. Auschwitz-Birkenau – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)
  6. kościoły drewniane południowej Małopolski:
  • pw. św. Michała Archanioła w Binarowej
  • pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim
  • pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej
  • pw. św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej
  • pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku
  • pw. Opieki Bogurodzicy NMP w Owczarach
  • św. Paraskewy w Kwiatoniu
  • św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych
Share Now

Related Post

Miasto gospodarz

Organizatorzy

Partnerzy