Michałek dziękuje za szczodrość! Prawie 20 tysięcy złotych zebrane w czasie #Wagner2018

Tego chyba nikt się nie spodziewał! 19.217,10 zł trafiło do puszek w czasie zbiórki publicznej przeprowadzonej na XVI Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację Michała Kowalczyka.

Michałek urodził się jako wcześniak i został pozostawiony przez matkę w szpitalu. Okazało się, że ma skomplikowaną wadę serca. Chłopiec żyje z rozrusznikiem serca, ma za sobą mnóstwo zabiegów i jest w trakcie żmudnej oraz kosztownej rehabilitacji. Razem z nowymi rodzicami, którzy go adoptowali, cieszy się każdym małym sukcesem. 

Na facebookowym profilu chłopca (Misiek – Mały Maratończyk) możecie przeczytać m.in.:

Przebieg pooperacyjny powikłany był także zapaleniem płuc, które doprowadziło do rozwoju niewydolności oddechowej, niestety w skutek niedotlenienia doznałem wieloogniskowego uszkodzenia układu OUN oraz niewydolności krążeniowo-oddechowej. Mój stan przez trzy miesiące był skrajnie ciężki, szansa na uratowanie mojego życia były znikome, wymagałem ciągłego podłączenia do respiratora. Pomimo prowadzonej systematycznej rehabilitacji i długotrwały pobyt w szpitalu (ponad 241 dni) oraz choroba podstawowa, doprowadziły mnie do znacznego opóźnienia rozwoju neuro-motorycznego. Na dzień dzisiejszy mam stwierdzone mózgowe porażenie dziecięce-obustronne porażenie kurczowe, małogłowie wtórne. Jestem pod opieką wielu specjalistów: neurologa, kardiologa, endokrynologa, pulmonologa, okulisty, logopedy, psychologa… Rodzice adopcyjni pierwszy raz zobaczyli mnie w Wiadomościach TVP, to ciocie pielęgniarki, którym skradłem serca, postanowiły poszukać mi, mamę i tatę. Zakochali się we mnie i pomimo niepełnosprawności biologicznego syna Jakuba, który cierpi na autyzm wczesnodziecięcy postanowili mnie adoptować.

Dziękujemy, wspólnie z Michałkiem i jego rodzicami, za hojność i otwarte serca Najlepszych Kibiców Świata!

Zbiórka była zorganizowana przez Fundację Słoneczko, Stawnica 33A, 77-400 Złotów,
decyzja nr. 380/2016/2474/OR, w dniach 24-26.08.2018, podczas XVI Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie.

Share Now

Related Post

Miasto gospodarz

Organizatorzy

Partnerzy