Wypełniony wniosek oraz zdjęcie należy przesłać na adres swiniarski.maciek@gmail.com najpóźniej do godziny 23:59 28 lipca 2017 r.


Ostateczna lista osób, które otrzymają akredytacje prasowe zostanie opublikowana na stronie www.fundacjawagnera.pl 1 sierpnia 2017 r.

Informujemy, że:

  • liczba miejsc dla prasy jest ograniczona,
  • organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku bez podania przyczyny,
  • akredytacje dla przedstawicieli stron internetowych przyznawane są tylko portalom o charakterze redakcyjnym (newsowym),
  • wnioski przysłane przez osoby niepełnoletnie lub przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.